Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.640.259,77 RSD
2.Zaduženje
1.519.729,69 RSD
3.Odobrenje
4.927.801,62 RSD
4.Novo stanje
7.048.331,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.05.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
949.070,56 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
533.878,94 RSD
3.Ostala plaćanja
1.673.787,74 RSD
Ukupno:
3.156.737,24 RSD