Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.139.409,99 RSD
2.Zaduženje
3.097.242,54 RSD
3.Odobrenje
182.555,56 RSD
4.Novo stanje
4.224.723,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.05.2019. godine

1.Energenti
2.313.280,63 RSD
2.Materijalni i ostali trokovi
783.961,91 RSD
Ukupno:
3.097.242,54 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.05.2019. godine