Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.803.897,02 RSD
2.Zaduženje
2.921.107,14 RSD
3.Odobrenje
1.163.354,05 RSD
4.Novo stanje
4.046.143,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.05.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.05.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.662.509,24 RSD
2.Lekovi
781.364,67 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
222.565,85 RSD
4.Lekovi van ugovora
254.667,38 RSD
Ukupno:
2.921.107,14 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.05.2021. godine