Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.718.353,94 RSD
2.Zaduženje
590.646,17 RSD
3.Odobrenje
496.283,68 RSD
4.Novo stanje
7.623.991,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.05.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
338.733,68 RSD
Ukupno:
338.733,68 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.05.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
175.110,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
415.536,17 RSD
Ukupno:
590.646.17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.05.2022. godine