Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.06.2016. godine

1.Prethodno stanje
9.802.922,43 RSD
2.Zaduženje
14.108,84 RSD
3.Odobrenje
3.040.055,42 RSD
4.Novo stanje
12.829.055,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.06.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.06.2016. godine

1.PLATE
- RSD
2.PREVOZ
- RSD
3.LEKOVI, SANITETSKI, VAKCINE
1.611.384,85 RSD
4.OSTALI INDIREKTNI TROŠKOVI
1.762.436,96 RSD
5.OSTALA PLAĆANJA
1.385.652,00 RSD
Ukupno:
4.759.473,81 RSD