Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.658.922,64 RSD
2.Zaduženje
1.614.941,46 RSD
3.Odobrenje
3.933.011,25 RSD
4.Novo stanje
6.976.992,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.06.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.421.950,79 RSD
2.Lekovi
14.025,00 RSD
Ukupno:
2.435.975,79 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.06.2020. godine

1.Lekovi
1.002.940,39 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbija
230.000,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
382.001,07 RSD
Ukupno:
1.614.941,46 RSD