Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.069.232,61 RSD
2.Zaduženje
871.256,72 RSD
3.Odobrenje
160.830,63 RSD
4.Novo stanje
5.358.806,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
871.256,72 RSD
Ukupno:
871.256,72 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.06.2019. godine