Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.553.788,88 RSD
2.Zaduženje
5.129.994,83 RSD
3.Odobrenje
7.255.314,27 RSD
4.Novo stanje
11.679.108,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.06.2022. godine

1.Lekovi
12.100,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
479.599,52 RSD
3.Energenti
680.684,41 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
4.713.333,34 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.238.750,00 RSD
Ukupno:
7.124.467,27 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.06.2022. godine

1.Plate
2.577,62 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.955.033,28 RSD
3.Lekovi
12.100,00 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
479.599,52 RSD
5.Energenti
680.684,41 RSD
Ukupno:
5.129.994,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.06.2022. godine