Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.536.953.15 RSD
2.Zaduženje
67.918.59 RSD
3.Odobrenje
4.787.127.33 RSD
4.Novo stanje
6.256.161.89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.07.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.546.916.66 RSD
2.Ostala plaćanja
1.964.372.16 RSD
Ukupno:
4.511.288.82 RSD