Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.024.422,55 RSD
2.Zaduženje
305.493,34 RSD
3.Odobrenje
224.464,52 RSD
4.Novo stanje
3.943.393,73 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.07.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.687.088,21 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
190.421,93 RSD
Ukupno:
2.877.510,14 RSD