Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.867.644,35 RSD
2.Zaduženje
318.689,90 RSD
3.Odobrenje
59.093,00 RSD
4.Novo stanje
4.608.047,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.07.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
304.172,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji - Novus
14.517,90 RSD
Ukupno:
318.689,90 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.07.2020. godine

Ukupno:
RSD