Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.564.721,35 RSD
2.Zaduženje
215.770,47 RSD
3.Odobrenje
2.323.978,38 RSD
4.Novo stanje
4.672.929,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.08.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
989.991,20 RSD
Ukupno:
989.991,20 RSD