Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.896.447,84 RSD
2.Zaduženje
168.020,74 RSD
3.Odobrenje
201.513,56 RSD
4.Novo stanje
4.929.940,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.08.2020. godine

1.Energenti
65.975,56 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
90.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
12.045,18 RSD
Ukupno:
168.020,74 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.08.2020. godine