Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.595.699,55 RSD
2.Zaduženje
2.300.820,41 RSD
3.Odobrenje
2.388.961,41 RSD
4.Novo stanje
8.683.840,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.08.2021. godine

1.Lekovi
1.284.593,92 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - OMT - Agencija za lekove i medicinska sredstva
12.000,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
1.004.226,49 RSD
Ukupno:
2.300.820,41 RSD