Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.550.245,38 RSD
2.Zaduženje
431.826,99 RSD
3.Odobrenje
154.728,00 RSD
4.Novo stanje
6.273.146,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.08.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
431.826,99 RSD
Ukupno:
431.826,99 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.08.2022. godine