Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.824.502,38 RSD
2.Zaduženje
5.052.837,36 RSD
3.Odobrenje
5.071.080,48 RSD
4.Novo stanje
8.842.745,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.08.2023. godine

1.Lekovi
3.352,80 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
408.963,60 RSD
3.Energenti
960.846,75 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
4.908.246,48 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.08.2023. godine

1.Lekovi
3.352,80 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
408.963,60 RSD
3.Energenti
960.846,75 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.969.629,69 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
709.370,06 RSD
6.Ostala plaćanja
674,46 RSD
Ukupno:
5.052.837,36 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.08.2023. godine