Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.637.748,00 RSD
2.Zaduženje
194.602,00 RSD
3.Odobrenje
132.875,00 RSD
4.Novo stanje
4.576.021,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.09.2020. godine

1.Lekovi
19.602,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
175.000,00 RSD
Ukupno:
194.602,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.09.2020. godine