Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.616.034,39 RSD
2.Zaduženje
1.304.429,58 RSD
3.Odobrenje
799.903,79 RSD
4.Novo stanje
10.111.508,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.09.2019. godine

1.Lekovi
56.821,60 RSD
2.Energenti
622.217,79 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
88.400,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
536.990,19 RSD
Ukupno:
1.304.429,58 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.09.2019. godine