Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
14.124.168,78 RSD
2.Zaduženje
12.718.157,75 RSD
3.Odobrenje
7.098.197,58 RSD
4.Novo stanje
8.504.208,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.09.2021. godine

1.Lekovi
12.100,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.722.299,93 RSD
Ukupno:
2.734.399,93 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.09.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.038.375,63 RSD
2.Lekovi
2.629.801,24 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
3.237.597,93 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.011.920,54 RSD
5.Lekovi van ugovora
1.137.150,41 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
663.312,00 RSD
Ukupno:
12.718.157,75 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.09.2021. godine