Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.997.939,44 RSD
2.Zaduženje
1.208.166,68 RSD
3.Odobrenje
1.259.997,80 RSD
4.Novo stanje
8.049.770,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.10.2019. godine

1.Lekovi
519.719,92 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
179.112,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
509.334,76 RSD
Ukupno:
1.208.166,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.10.2019. godine