Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.657.164,03 RSD
2.Zaduženje
693.141,32 RSD
3.Odobrenje
187.103,00 RSD
4.Novo stanje
10.151.125,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
605.453,38 RSD
2.Ostala plaćanja
87.687,94 RSD
Ukupno:
693.141,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.10.2022. godine