Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.966.976,81 RSD
2.Zaduženje
617.010,59 RSD
3.Odobrenje
143.738,00 RSD
4.Novo stanje
12.493.704,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.10.2023. godine

1.Plate
16.442,89 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
599.424,60 RSD
3.Ostala plaćanja
1.143,10 RSD
Ukupno:
617.010,59 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.10.2023. godine