Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.874.966,27 RSD
2.Zaduženje
253.166,07 RSD
3.Odobrenje
1.762.672,66 RSD
4.Novo stanje
6.384.472,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.367.791,66 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
1.664.166,66 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
149.757,50 RSD
2.Ostala plaćanja
103.408,57 RSD
Ukupno:
253.166,07 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.11.2020. godine