Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.431.369,90 RSD
2.Zaduženje
7.350.063,35 RSD
3.Odobrenje
1.716.626,54 RSD
4.Novo stanje
6.797.933,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.11.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
741.007,90 RSD
2.Energenti
827.624,76 RSD
Ukupno:
1.568.632,66 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.11.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
5.756.430,69 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
741.007,90 RSD
3.Energenti
827.624,76 RSD
4.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
7.350.063,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.11.2021. godine