Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
16.924.482,10 RSD
2.Zaduženje
782.708,18 RSD
3.Odobrenje
167.164,00 RSD
4.Novo stanje
16.308.937,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.11.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
100.650,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
682.058,18 RSD
Ukupno:
782.708,18 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.11.2022. godine