Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.598.985,59 RSD
2.Zaduženje
4.871.435,66 RSD
3.Odobrenje
1.274.296,50 RSD
4.Novo stanje
4.001.846,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.12.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.675.725,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
176.226,67 RSD
Ukupno:
2.851.951,87 RSD