Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.272.433,78 RSD
2.Zaduženje
1.064.350,60 RSD
3.Odobrenje
1.162.161,56 RSD
4.Novo stanje
6.370.244,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.12.2019. godine

1.Lekovi - Primzz
385.383,68 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - MTS
19.440,00 RSD
3.Lekovi van ugovora - OKTREOTID I LANREOTID
408.551,88 RSD
4.Ostala plaćanja - sredstva grada
250.975,04 RSD
Ukupno:
1.064.350,60 RSD