Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.757.183,45 RSD
2.Zaduženje
2.970.545,09 RSD
3.Odobrenje
2.825.461,05 RSD
4.Novo stanje
7.612.099,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.12.2020. godine

1.Lekovi
493.133,85 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.358.411,71 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Messer Tehnogas
12.120,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
914.786,49 RSD
Ukupno:
2.970.545,09 RSD