Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
4.446.684,02 RSD
2.Zaduženje
3.191.841,86 RSD
3.Odobrenje
57.491.530,74 RSD
4.Novo stanje
58.746.372,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.12.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
486.712,36 RSD
Ukupno:
486.712,36 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.12.2021. godine

1.Plate
13.951,00 RSD
2.Ostala plaćanja - Sredstva grada Novog Sada
3.177.890.86 RSD
Ukupno:
3.191.841,86 RSD