Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.511.989,00 RSD
2.Zaduženje
1.564.000,12 RSD
3.Odobrenje
212.559,00 RSD
4.Novo stanje
7.160.547,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.01.2019. godine

1.Ostali indirektni troškovi
82.929,50 RSD
Ukupno:
82.929,50 RSD