Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.843.542,06 RSD
2.Zaduženje
1.723.111,03 RSD
3.Odobrenje
1.763.953,03 RSD
4.Novo stanje
8.884.384,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.01.2021. godine

1.Lekovi
1.169.925,79 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
482.905,24 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
70.280,00 RSD
Ukupno:
1.723.111,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.01.2021. godine