Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.660.095,11 RSD
2.Zaduženje
282.683,40 RSD
3.Odobrenje
183.555,00 RSD
4.Novo stanje
5.560.966,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.01.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.01.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
135.072,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
147.611,40 RSD
Ukupno:
282.683,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.01.2022. godine