Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.173.838,17 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
244.691,00 RSD
4.Novo stanje
5.418.529,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD