Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.386.596,58 RSD
2.Zaduženje
1.202.983,35 RSD
3.Odobrenje
191.276,00 RSD
4.Novo stanje
5.374.889,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.01.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.199.999,99 RSD
2.Ostala plaćanja
2.983,36 RSD
Ukupno:
1.202.983,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.01.2024. godine