Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.174.866,24 RSD
2.Zaduženje
341.254,70 RSD
3.Odobrenje
214.418,00 RSD
4.Novo stanje
8.048.029,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.10.2018. godine

1.Prevoz
6.966,66 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
449.915,99 RSD
Ukupno:
456.882,65 RSD