Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.978.803,17 RSD
2.Zaduženje
1.028.079,14 RSD
3.Odobrenje
193.090,29 RSD
4.Novo stanje
6.143.814,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.02.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.028.079,14 RSD
Ukupno:
1.028.079,14 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.02.2020. godine