Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.740.669,80 RSD
2.Zaduženje
673.243,67 RSD
3.Odobrenje
147.491,00 RSD
4.Novo stanje
9.214.917,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.02.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.02.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
522.769,85 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
150.473,82 RSD
Ukupno:
673.243,67 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.02.2021. godine