Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.822.863,27 RSD
2.Zaduženje
284.466,00 RSD
3.Odobrenje
226.363,00 RSD
4.Novo stanje
6.764.760,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.02.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.02.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
134.466,00 RSD
Ukupno:
284.466,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.02.2022. godine