Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.982.401,10 RSD
2.Zaduženje
777.811,20 RSD
3.Odobrenje
25.797,29 RSD
4.Novo stanje
5.230.387,19 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.03.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
505.000,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
272.811,20 RSD
Ukupno:
777.811,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.03.2020. godine