Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.618.803,19 RSD
2.Zaduženje
167.628,80 RSD
3.Odobrenje
222.831,75 RSD
4.Novo stanje
9.674.006,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.03.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
167.456,60 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
172,20 RSD
Ukupno:
167.628,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.03.2021. godine