Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.543.569,09 RSD
2.Zaduženje
1.686.381,80 RSD
3.Odobrenje
191.926,00 RSD
4.Novo stanje
1.049.113,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.04.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
31.974,80 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
336.000,00 RSD
Ukupno:
367.974,80 RSD