Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.132.059,12 RSD
2.Zaduženje
2.792.558,76 RSD
3.Odobrenje
5.434.087,57 RSD
4.Novo stanje
7.773.587,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
513.084,96 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.317.713,70 RSD
3.Ostala plaćanja
1.716.271,29 RSD
Ukupno:
4.547.069,95 RSD