Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.772.784,84 RSD
2.Zaduženje
3.671.025,29 RSD
3.Odobrenje
199.721,56 RSD
4.Novo stanje
5.301.481,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.04.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.760,147,54 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
460.917,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.449.715,75 RSD
4.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT Beograd
245,00 RSD
Ukupno:
3.671.025,29 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.04.2019. godine