Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.318.524,54 RSD
2.Zaduženje
8.437,53 RSD
3.Odobrenje
188.554,00 RSD
4.Novo stanje
5.498.641,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.04.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Naknada UT Beograd
8.437,53 RSD
Ukupno:
8.437,53 RSD