Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.089.383,99 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
3.871.546,66 RSD
4.Novo stanje
9.960.930,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.05.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
280.584,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.052.432,42 RSD
Ukupno:
3.333.016,42 RSD