Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.048.331,70 RSD
2.Zaduženje
3.156.737,24 RSD
3.Odobrenje
246.085,00 RSD
4.Novo stanje
4.137.679,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.05.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
896.950,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
930.421,31 RSD
3.Ostala plaćanja
2.299,00 RSD
Ukupno:
1.829.670,31 RSD