Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.120.883,09 RSD
2.Zaduženje
61.512,00 RSD
3.Odobrenje
1.928.226,21 RSD
4.Novo stanje
6.987.597,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.05.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.843.105,21 RSD
Ukupno:
1.843.105,21 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.05.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Heliant
61.512,00 RSD
Ukupno:
61.512,00 RSD