Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
4.046.143,93 RSD
2.Zaduženje
220.445,06 RSD
3.Odobrenje
2.703.136,66 RSD
4.Novo stanje
6.528.835,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.05.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,66 RSD
Ukupno:
2.497.916,66 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.05.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
220.445,06 RSD
Ukupno:
220.445,06 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.05.2021. godine