Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.623.991,45 RSD
2.Zaduženje
338.733,68 RSD
3.Odobrenje
191.413,00 RSD
4.Novo stanje
7.476.670,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.05.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.05.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
338.733,68 RSD
Ukupno:
338.733,68 RSD