Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.589.372,75 RSD
2.Zaduženje
6.632.766,96 RSD
3.Odobrenje
3.750.402,53 RSD
4.Novo stanje
9.707.008,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.05.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.05.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
6.288.884,44 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
342.794,84 RSD
3.Ostala plaćanja
1.087,68 RSD
Ukupno:
6.632.766,96 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.05.2023. godine